# #

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.serwisbramowy.pl

1. Sklep internetowy serwisbramowy.pl działający pod adresem www.serwisbramowy.pl prowadzony przez Spółkę     BiG TOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością-Spółka Komandytowa  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, 85-758 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000535542; REGON: 091369094; NIP: 554-12-62-978; 
prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.   
Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej  serwisbramowy@bigtor.pl lub numerem telefonu   tel. 52 345-28-82 wew. 38.
2.Regulamin określa obowiązki i prawa Klientów jak również obowiązki i prawa Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep. 
3.Regulamin jest w polskiej wersji językowej. 
4.Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw wynikających z patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. 
5.Właściciel http://www.serwisbramowy.pl/ zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  
POLITYKA PRYWATNOŚCI znajduje się tutaj oraz udostępniana jest w trakcie składania zamówienia. 

I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

1.W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne; 
- dostęp do sieci internetowej; 
- adres poczty email
2.Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. 
3.Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności Sklepu. 
4.Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.serwisbramowy.pl/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu. 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PARTNERÓW HANDLOWYCH <LINK>

II REJESTRACJA I LOGOWANIE

1.Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza.  
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić korzystając ze swojego profilu w sklepie. 
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne. 
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. 
5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:        
" Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję ogólne warunki sprzedaży oraz cennik wyrobów BiGTOR 1/2014 
6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim. 
7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:                                  
dostępu do statusu oraz historii zamówień; 
otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych; 
- udziału w promocjach i konkursach;                                
- zamówienia  produktu, a także wskazania adresu, na który ma być wysłany;
- zmienić swoje dane oraz hasło;                                                                 
- sprawdzić swoje zamówienia; 
8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta. 
9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu. 
10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody zarządzającego sklepem. 

 III REALIZACJA ZAMOWIEŃ

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze dnia i nocy. Klient może również złożyć zamówienie osobiście w siedzibie firmy BiGTOR w godzinach 8.00-16.00. 
2. Umieszczenie na witrynie naszego Sklepu określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert. 
3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. 
4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy.
5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży  jest nie zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e-mail na adres serwisbramowy@bigtor.pl ze wskazaniem zauważonych rozbieżności.  
6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mailowy.
Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży. 
7. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. 
8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
9.Klient składa zamówienie w następujący sposób: 
* wybór towarów dokonywany przez dodawanie ich do koszyka 
* podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
* wybór formy dostawy i płatności                                
* zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „POTWIERDZ ZAMOWIENIE"
* zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie  e-mailem.
10. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
11. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera: 
- Dane sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny
- Opis produktów 
- jednostkową i łączną sumę wszystkich produktów
- Cenę zamówienia tj cena łączna produktów + koszty dostawy 
Formę dostawy –  w tym termin w którym nastąpi dostawa 
- Sposób płatności
- Link do regulaminu sklepu wraz z informacja o prawie do rękojmi oraz odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni.


 IV FORMA PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:     
*  przelewem na wskazane przez sklep konto bankowe
2. W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko (lub nazwę firmy) nr zamówienia wraz z datą zakupu. 
3. W przypadku realizacji zamówienia niestandardowego pod indywidualne, jednostkowe potrzeby Zamawiającego, Sklep przed zawarciem umowy indywidualnie ustala z Klientem wysokość zaliczki od 30 – 80% wartości zamówienia licząc wraz z podatkiem VAT 
4. Sklep wystawia fakturę VAT  po podaniu danych przez Klienta lub paragon fiskalny. 

 V CENY I KOSZTY PRZESYŁKI 

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna. 
 2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. 
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu (w przypadku odbioru własnego w magazynie firmy)
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki znajduje się w kroku 4 koszyka oraz dodatkowo Klient  otrzymuje  wiadomości e-mail z informacją zaraz po dokonanej płatności.

 VI DOSTAWA

1. Klient  dokonuje wyboru rodzaju dostawy: 
* firma  kurierska; 
* odbiór osobisty. 
2. Sklep dostarcza towar w ciągu 1-2 dni roboczych. Towar zostanie przesłany maksymalnie do 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny, dotyczy to głównie towarów opatrzonych zapisem „niedostępny lub dostępny wkrótce”, których dostawa może trwać od 1 do 6 tygodni kalendarzowych. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy. 
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. 
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep. 
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 
6. Towary dostarczane są na terenie Polski. 

 VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres SERWISBRAMOWY.PL BiGTOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul.Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz i/lub adres e-mail serwisbramowy@bigtor.pl
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: SERWISBRAMOWY.PL BiGTOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul.Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz 
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. 
5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.    
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. 
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 
* świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY <tutaj>

 VIII PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI

1.Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje obok cen towarów w Sklepie.
Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania. 
2.Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana listownie na adres: SERWISBRAMOWY BiGTOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul.Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz  lub
poprzez wysłanie wiadomości email na adres: serwisbramowy@bigtor.pl
 
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. 
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta. 
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta. 
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji. 
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji. 
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.  
9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.


IX ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH 

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych i firm określone zostały w „Polityce prywatności”

 X POZOSTAŁE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.serwisbramowy.pl
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie. 
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian. 
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny i/lub za pośrednictwem Sądów Powszechnych z zastrzeżeniem ppkt 6. 
6. Jeżeli kupującym nie jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu Internetowego. 
7. Jeżeli kupującym NIE jest konsumentem, odpowiedzialność sklepu serwisbramowy.pl z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.


XI PŁATNOŚCI I DOSTAWY:

1. Płatności przelewem tradycyjnym

Zapłaty dokonujesz zaraz po złożeniu zamówienia poprzez szybki przelew na konto bankowe sklepu SERWISBRAMOWY.PL. Towar wysyłamy dopiero po zaksięgowaniu wpłaty. Wysłanie potwierdzenia dokonania przelewu przyśpiesza proces realizacji zamówienia.

2.Płatność przelewem online PayU

Zapłaty dokonujesz zaraz po złożeniu zamówienia poprzez przelew online PayU na konto bankowe sklepu. 

XII DOKUMENTY SPRZEDAŻY

Każde zrealizowane zamówienie potwierdzone jest dokumentem sprzedaży w formie faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży dołączony jest do przesyłki kurierskiej.  W przypadku odbioru osobistego dokument sprzedaży wydawany jest osobie odbierającej zamówienie. Dokument sprzedaży należy zachować jako dowód zakupu. 

Cennik przesyłek krajowych

Wszystkie dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich, 
które dostarczają paczki w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00.

1. Koszt przesyłki kurierskiej - przy płatności przelewem tradycyjnym
lub online PayU:

Przesyłka do 30 kg - 25,00zł netto
Przesyłka do 60 kg - 50,00zł netto
Przesyłka do 90 kg - 75,00zł netto
Podana cena nie dotyczy przesyłek gabarytowych oraz dłużycowych. 
Przesyłki te podlegają oddzielnej wycenie.© 2015 bigtor - technika bramowa | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & CMS: www.netcoding.pl